Mikrovlnné závory

Bezkontaktná detekcia limitnej hladiny v sypkých materiáloch pomocou bezkontaktných radarov

V mnohých prípadoch tam, kde je použitie kontaktných metód obmedzené, predstavujú mikrovlnné bariéry vhodné riešenie. Zariadenie Soliwave zamedzujú zaseknutiu mechanických súčastí, indikujú limitné hladiny, riešia úlohy polohovania a počítania, zaisťujú bezkontaktné meranie, a preto nepodliehajú opotrebovaniu. Typickými produkty, ktoré možno merať, sú drevené štiepky, nasekaný papier alebo kartón, vápno, štrk, piesok, alebo dokonca naplnené sáčky a balíky či kompletné obalové boxy.

Mikrovlnné bariéry (závory)

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Mikrovlnná bariéra využíva bezkontaktnú metódu na detekciu limitnej hladiny. Možno ju inštalovať v kontajneroch, potrubiach, šachtách alebo spádových kanáloch. Meranie je možné vykonávať z vonkajšej strany cez nekovový materiál kontajnera. Senzor Soliwave je vhodný ako limitný hladinový spínač pre sledovanie a počítanie všetkých druhov sypkých a kusových materiálov. Prebieha vzájomná interakcia medzi vysielačom a prijímačom.

Meranie pomocou mikrovlnnej bariéry: princíp merania

Mikrovlnné bariéry sa používajú na detekciu všetkých druhov sypkých materiálov prostredníctvom mikrovĺn (princíp vysielača / prijímača). Detekcia pohybu sypkých materiálov (prítomný / neprítomný) je založená na Dopplerovom javu u mikrovĺn.

Výhody

  • Neinvazívna metóda – mikrovlny prechádzajú stenou kontajnera zvonku
  • Meranie takmer nie je ovplyvňované podmienkami procesu
  • Mechanicky robustné, bezúdržbové riešenie

Mikrovlnné závory (mikrovllné bariéry) Endress+Hauser

Snímače hladiny Soliwave sú bezdotykové, bezkontakné snímače prítomnosti sypkého materiálu. Na detekciu využívajú mikrovlnnú technológiu, na báze vysielač-prijímač. Mikrovlnné impulzy generované vysielačom sú v prípade prázdneho sila zaznamenané prijímačom a v prípade plného zásobníka sú utlmené meranou látkou. AK sú steny zásobníka kovové, je potrebné umiestniť snímač na priezor z elektricky nevodivého materiálu. Meranie je nezávislé od meraného média a jeho zloženia.

Mikrovlnné závory Soliwave M – FDR 50, FQR 50, FTR 325

Snímače hladiny Soliwave M sú limitné snímače hladiny určené pre bežné sypké materiály, ako sú: drevené štiepky, piliny a prach, cement, popol, papier, štrk, piesok a podobne.

Technické dokumentácie a certifikát nevýbušnosti nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser