Ultrazvukové prietokomery

Univerzálne a hospodárne meranie prietoku plynov a kvapalín do menovitého priemeru DN 4 000

Pomocou ultrazvukových vĺn je možné spoľahlivo merať prietokový objem rôznorodej palety plynov a kvapalín – nezávisle na ich elektrickej vodivosti, tlaku, teplote alebo viskozite.
Použitie prírubových ultrazvukových senzorov je uprednostňované v aplikáciách, ktoré vyžadujú sledovateľnú a zaručenú presnosť. Príložné ultrazvukové senzory sa naopak inštalujú na vonkajšiu stenu potrubia, a umožňujú tak dočasné meranie alebo dodatočnú inštaláciu.

Ultrazvukové prietokomery

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Príložné senzory

 • Pre dodatočnú inštaláciu bez prerušenia procesu
 • Je možné merať agresívne kvapaliny, dokonca pri veľkom tlaku
 • Vhodné pre potrubie vyrobené z plastu, ocele, liatiny alebo kompozitných materiálov (s vložkou / bez vložky)
 • Pre priemery potrubia do DN 4 000 (156 „)

Prírubové senzory

 • Zaručená presnosť vďaka sledovateľnej kalibrácii z výroby
 • Robustná priemyselná konštrukcia v súlade s normami ASME a EN
 • Krátke rovné dĺžky potrubia
 • Pre potrubia do DN 2 000 (78 „)

Princíp ultrazvukového merania prietoku

Plávať proti prúdu vyžaduje viac sily a viac času než plávať po prúde. Táto jednoduchá skutočnosť tvorí základ ultrazvukového merania prietoku podľa metódy „rozdielu doby prenosu“. Táto metóda využíva dva senzory umiestnené proti sebe v meracej trubici. Každý senzor môže striedavo vysielať a prijímať ultrazvukové signály pri súčasnom meraní doby prenosu signálu.

Akonáhle kvapalina v trubici začne prúdiť, prenos signálov sa zrýchli v smere prúdenia, ale spomalí sa v opačnom smere. Rozdiel doby prenosu meranej týmito dvoma senzormi je priamo úmerný rýchlosti prúdenia.

Výhody:

 • Meranie nezávislé na tlaku, hustote, teplote, vodivosti a viskozite (pre homogénne kvapaliny)
 • Žiadne obmedzenie vnútorného prierezu potrubia, bez tlakovej straty
 • Bez pohyblivých častí, minimálne nároky na údržbu a zachovanie prevádzkyschopnosti
 • Dlhá prevádzková životnosť, bez opotrebenia oterom alebo koróziou pôsobením kvapaliny
 • Prírubové alebo príložné prevedenie pre stále alebo dočasné meranie

Ultrazvukové prietokomery Endress+Hauser

Ultrazvukové prietokomery PROSONIC FLOW sú spoľahlivé prietokomery založené na princípe transit-time. Ultrazvukové prietokomery založené na metóde transit-time sú schopné merať kvapaliny nezávisle od zmien fyzikálnych vlastností, ako je napr. elektrická vodivosť. Dodávame príložné modely, tzv. clamp-on prietokomery, alebo zabudované kompaktné prietokomery, tzv. in-line prietokomery.

Ultrazvukové príložné prenosné prietokomery PROSONIC FLOW

Výhody
Umožňujú veľmi jednoduchú montáž, bez narušenia potrubia, ekonomickú výhodnosť, najmä pre väčšie svetlosti potrubí, použitie v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu SNV, meranie vysoko agresívnych a korozívnych médií, meranie vodivých a nevodivých kvapalín pri vysokých tlakoch a podobne.

Základné vlastnosti
Systém PROSONIC FLOW sa skladá z prevodníka PROSONIC FLOW 90 alebo 93 a senzorov typu P a U, tzv. príložné senzory resp. „suché senzory“ – bez narušenia potrubia, alebo senzory typu W a C („mokré senzory“ – potrebný zásah do potrubia) a príslušenstva pre pripevnenie na rúru. Prípravky pre uchytenie držiakov senzorov sa veľmi jednoducho pripevnia v určenej vzdialenosti od seba (vzdialenosť vypočíta prevodník PROSONIC FLOW) a následne sa uchytia oceľovými páskami alebo priamo navaria na potrubie svetlosti DN15 až DN4000.

Ultrazvukové senzory sú nerezové v prevedení IP68 pre rozsahy teplôt –40 až +80°C alebo 0 až 170°C. K prevodníku PROSOINIC FLOW je možné štandardne pripojiť až dva páry meracích senzorov a zabezpečuje plne dvojkanálové meranie.

Je dodávaný s plne grafickým presvetleným displejom a lokálne ovládanie je pomocou optických tlačidiel Touch Control, ktoré ako pri prietokomeroch PROLine umožňujú ovládanie celej programovacej matice priamo v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu bez potreby otvorenia prístroja. Pri uvádzaní do prevádzky sa do prevodníka zadáva hrúbka steny potrubia, materiál potrubia, rýchlosť šírenia ultrazvuku v materiáli potrubia a rýchlosť šírenia ultrazvuku v meranom médiu (hodnoty najpoužívanejších materiálov potrubí a meraných médií sú uložené v pamäti prístroja). Ak nie sú vyššie uvedené parametre známe, je možné pri uvádzaní do prevádzky všetky parametre odmerať priamo na mieste a uložiť do pamäte prevodníka.
Na základe zadaných alebo nameraných parametrov prevodník PROSONIC FLOW 90/93 prepočíta montážnu vzdialenosť senzorov. Prietokomery PROSONIC FLOW sa dodávajú aj v nevýbušnom prevedení Ex pre Zónu 1. Štandardne sú vybavené frekvenčným a prúdovým výstupom 0/4…20mA s protokolom HART a tromi volne programovateľnými reléovými výstupmi (dva limitné a jeden poruchový). Diaľkové nastavovanie kompletnej programovacej matice je možné protokolom HART buď ručným komunikátorom alebo pomocou softvéru FieldTool.

Ultrazvukový prietokomer Prosonic Flow 92F

Kompaktný 2-vodičový ultrazvukový prietokomer Prosonic Flow 92F, ako celosvetovo prvý 2-vodičový inline ultrazvukový prietokomer sa už vyrába pre svetlosti DN25 až DN150 (300).

Vďaka 2-vodičovej technológii šetrí čas a peniaze. Prietokomer využíva inovatívnu ultrazvukovú technológiu 3-lúčového a 4-lúčového merania metódou transit time. Prosonic Flow 92F je určený predovšetkým na meranie prietoku nevodivých alebo vodivých kvapalín s teplotou od -40 do +150 °C. Prietokomer sa vyrába v prírubovom vyhotovení so svetlosťou DN25 až DN300.

Výhodou merania je bezúdržbový princíp snímania a kompaktná konštrukcia bez mechanických súčiastok.

Prevodník prietokomera je vybavený samodiagnostikou a monitorovaním funkčnosti elektronickej časti a snímacej časti.
Presnosť prístroja dosahuje ±0,3 % z meranej hodnoty a dynamika merania je 150 : 1. Napájanie je riešené po prúdovej slučke 12 – 35 V DC. Výstup z prietokomera je variabilný; štandardne prúdový 4 – 20mA + HART, ale môže byť frekvenčný, impulzný, stavový alebo Profibus PA. Na integráciu do systému slúži komunikačný protokol HART alebo digitálna zbernica Profibus PA.
V hlavici prevodníka je osadený miestny 2-riadkový displej s vysvetľovacím textom, ktorý slúži na zobrazovanie meranej veličiny a na jednoduché nastavenie a diagnostiku prístroja. Obsluha prístroja je komfortná a jednoduchá, navigovaná podľa pokynov z prístroja. Diagnostika a dokumentácia meracieho miesta je možná aj pomocou obslužného programu FieldTool a FieldCare®.
Certifikáty prietokomera: ATEX, FM, CSA.

Ultrazvukové prietokomery PROSONIC FLOW – typové rady:

PROSONIC FLOW 90, PROSONIC FLOW 91, PROSONIC FLOW 92, PROSONIC FLOW 93.

Predošlé verzie ultrazvukových prietokomerov Radu Prosonic Flow:

Nižšie uvádzame aj niektoré predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach.

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

Dokument Veľkosť
Ultrazvukovy prietokomer ProsonicFlow 90P 93P 90 P 93 P 1 MB
Ultrazvukovy prietokomer ProsonicFlow 90W 93W 90 W 93 W 680 KB
Ultrazvukovy prietokomer ProsonicFlow 90 93 680 KB
Ultrazvukovy prietokomer ProsonicFlow DMU93 DMU 93 1 MB