Elektromechanické snímače hladiny

Priebežné meranie hladiny v sypkých materiáloch

Starí námorníci používali závažia na lane na meranie hĺbky dna mora. V priemyselnom meraní hladiny sa stále ešte využíva tento základný princíp sondovania v podobe elektromechanického systému. V aplikáciách so sypkými materiálmi sa často používajú elektromechanické snímače hladiny. Príslušné a cenovo výhodné zariadenia poskytujú spoľahlivé merania v extrémne prašných prostrediach. Kliknite na nasledujúce tlačidlo a pozrite si náš sortiment produktov Silopilot pre využitie v aplikáciách s elektromechanickým meraním hladiny.

Elektromechanické snímače hladiny

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Elektromechanické systémy na meranie hladiny merajú hladinu v nádobách alebo zásobníkoch s prachovými, jemnými alebo hrubozrnnými sypkými materiály pomocou snímacieho závažia. Vďaka plne elektronickému digitálnemu bezpečnostnému riadeniu minimálnej hladiny nehrozí, že sa závažie senzora dostane do výpuste sila alebo do dopravníkových systémov. Silopilot sa často používa v aplikáciách s obilninami, plastovými granulátmi alebo práškovými materiálmi.

Elektromechanické meranie hladiny: princíp merania

Závažie sa spustí zavesené na meracom pásme. Akonáhle dosadne na povrch sypkého materiálu, ťažná sila závažia poklesne. Táto zmena je detekovaná, prístroj zmení smer otáčania motora a navinie meracie pásmo späť. Generátor impulzov počas spúšťania závažia dole počíta bezkontaktne počet otáčok. Každý započítaný impulz zodpovedá presne definovanej vzdialenosti. Ak sa táto vzdialenosť odpočíta od celkovej vzdialenosti (výška nádoby), výsledkom bude výška hladiny.

Výhody:

  • Bez vplyvu vlastností média
  • Bez vplyvu hodnoty dielektrickej konštanty
  • Osvedčené a spoľahlivé meranie

Elektromechanické hladinomery Endress+Hauser

Elektromechanický snímač hladiny Silopilot FMM

Je určený na kontaktné meranie výšky hladiny sypkých materiálov a sypkých hmôt, ale aj kvapalín. Závažie na konci oceľovej pásky je spúšťané v definovaných intervaloch smerom k hladine. Pri dotyku závažia o hladinu sa motor zastavuje v parkovacej polohe. Na páske sú vyznačené body, pri spúšťaní sa tieto prevádzajú na elektrické impulzy zaznamenávané vyhodnocovacou jednotkou snímača hladiny. Počet impulzov je priamo úmerný výške hladiny.

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser