Lopatkové spínače hladiny

Detekcia limitnej hladiny v sypkých materiáloch

Univerzálne použiteľný lopatkový spínač Soliswitch pre detekciu limitnej hladiny sa používa na stráženie zaplnenia, vyprázdnenia alebo stavu plnenia v zásobníkoch na sypké látky. Kliknite na nasledujúce tlačidlá a pozrite si náš sortiment spínačov Soliswitch pre využitie v aplikáciách so sypkými materiálmi.

Lopatkové snímače hladiny

Náš vyhľadávač produktov vám pomôže hľadať vhodné prístroje, softvér alebo systémové komponenty prostredníctvom výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie. Alebo nás môžete kontaktovať napriamo a poslať dopyt.

Poslať dopyt Product finder Applicator

K dispozícii sú rôzne varianty lopatkových spínačov pre detekciu limitnej hladiny v sypkých materiáloch. Vďaka robustnému telesu z polymérov a vďaka kompaktnému prevedeniu je tento spínač ideálny pre stráženie zaplnenia, vyprázdnenia alebo stavu plnenia zásobníkov zrnitých sypkých látok. Vďaka použitým kvalitným materiálom je zariadenie veľmi robustné, a tým aj vhodné pre prácu v prašných explozívnych prostrediach. Je ideálny na použitie s tečúcimi sypkými látkami do veľkosti zrna 50 mm.

Meranie hladiny lopatkovým spínačom: princíp merania

Otáčanie lopatky sa zastaví, akonáhle je zakrytá sypkým materiálom. Tým sa aktivuje relé.

Výhody:

  • Princíp merania pre jednoduché aplikácie
  • Kalibrácia nie je vyžadovaná

Lopatkové hladinomery (rotačné hladinomery, rotačné spínače, lopatkové snímače) Endress+Hauser

Rotačné snímače hladiny Lopatkové snímače hladiny, tzv. rotačné snímače hladiny alebo vrtuľkové spínače využívajú rotáciu na detekciu prítomnosti meraného média. Používajú sa na limitnú detekciu sypkého materiálu, ako drevené štiepky, piliny, obilie, granule, jemný prach a podobne.

Tento jednoduchý a lacný snímač hladiny sa dá použiť v nenáročných aplikáciach aj vo výbušnom prostredí SNV.

 

Predošlé verzie ultrazvukových snímačov Radu Prosonic FMU

Nižšie uvádzame aj niektoré predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach:

Lopatkový spínač hladiny Soliswitch FTE30

Použitie: sypké materiály a sypké hmoty, drevené štiepky, piliny, obilie, granule, jemný prach a podobne; zrnitosť materiálu do 50mm, merná hmotnosť min. 100g/l
Výhody snímača: pomer cena / kvalita
Merací rozsah: limitný spínač, ľubovoľné umiestnenie spínača
Prevádzková teplota: -20 …60 °C
Prevádzkový tlak: -0,5..+0,8 bar
Prevedenie: IP65 s EX cretifikátom prachovej nevýbušnosti

Technické dokumentácie a certifikát nevýbušnosti nájdete v sekcii  Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

 

Dokument Veľkosť
Limitný spínač hladiny Soliswitch FTE31 FTE 31 226 KB
Limitný spínač hladiny Soliswitch FTE30 FTE 30 674 KB