Senzory a prevodníky vodivosti

Výrobky pre vysoko presné meranie vodivosti vo všetkých odvetviach

V mnohých aplikáciách má meranie vodivosti zásadný význam pre riadenie procesov, monitorovania produktov a vody alebo zisťovanie netesností. Ponúkame spoľahlivú a presnú inštrumentáciu pre všetky rozsahy a podmienky merania, ako napr. ultračistej vody, cykly CIP, výbušné prostredia alebo hygienické procesy. Kliknutím na tlačidlo nižšie sa zoznámite s našou širokou ponukou konduktívnych a toroidných senzorov a prevodníkov vodivosti a užitočných kalibračných nástrojov.

Senzory a prevodníky vodivosti

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Ako vybrať senzor vodivosti

Senzory a prevodníky vodivosti sa používajú v mnohých odvetviach, ako napr. v potravinách a nápojoch, v chemickom priemysle, energetike, life sciences, farmácii a vodárenstve. Výber senzorov závisí od použitia a rozsahu vodivosti. Pre meranie nízkej vodivosti v čistej a ultračistej vode vyberte konduktívne senzory. Toroidné senzory používajte v médiách s vysokou vodivosťou (napr. mlieko, pivo, zásady, kyseliny, soľanka) a štvorelektródové senzory v prípadoch, keď je požadovaný široký rozsah merania (napr. fázová separácia).


Konduktivita (merná elektrická vodivosť) kvapaliny sa stanoví na základe konduktívnej (kontaktnej) alebo toroidnej (indukčnej) vodivosti. Toto video ukazuje, ako fungujú tieto princípy merania.

Meranie konduktívnej vodivosti konduktívnymi senzormi

Sondy vodivosti majú dve elektródy, ktoré sú umiestnené oproti sebe. Na elektródy je privedené striedavé napätie, ktoré v médiu generuje elektrický prúd. Intenzita prúdu závisí od množstva voľných aniónov a katiónov v médiu, ktoré sa pohybujú medzi oboma elektródami. Čím viac voľných aniónov a katiónov kvapalina obsahuje, tým vyššia je elektrická vodivosť a elektrický prúd. Jednotkou vodivosti je „siemens na meter“.

Meranie konduktívnej vodivosti konduktívnymi senzormi

 

 

 

©Endress+Hauser

 

Meranie konduktívnej vodivosti štvorelektródovými konduktívnymi senzormi

Vysoká koncentrácia iónov v médiu vedie k vzájomnému odpudzovanie iónov, a teda k obmedzeniu prúdu – tzv. polarizačný efekt. Ten môže ovplyvniť presnosť merania konduktívnych sond. Štvorelektródové senzory majú dve elektródy, ktoré sú bez prúdu, a preto nie sú polarizačným efektom ovplyvnené. Meria potenciálový rozdiel v médiu. Pripojený prevodník využíva nameraného potenciálového rozdielu a prúdu k výpočtu hodnoty vodivosti.

Princíp merania štvorelektródovými konduktívnymi senzormi

 

 

 

©Endress+Hauser

 

Meranie konduktívnej vodivosti toroidnými / indukčnými vodivostnými senzormi

Toroidné sondy obsahujú vysielaciu a prijímaciu cievku a merajú vodivosť v niekoľkých krokoch:

  1. Oscilátor generuje vo vysielacej cievke striedavé magnetické pole, ktoré v médiu indukuje napätie.
  2. Katióny a anióny média sa začnú pohybovať a vytvárajú striedavý prúd.
  3. Indukuje sa tak striedavé magnetické pole a prúd, ktorý preteká v prijímacej cievke.

Intenzita prúdu a vodivosť sa zvyšujú s množstvom voľných iónov v médiu.

Princíp merania toroidnými/indukčnými vodivostnými senzormi

 

 

 

©Endress+Hauser

 

Výhody

  • Ponúkame užitočné kalibračné nástroje a štandardy pre kalibráciu vodivosti pre presné meranie.
  • Presná konštanta bunky každého senzora sa meria a certifikuje vo výrobe.
  • Naša ponuka senzorov a prevodníkov vodivosti zahŕňa všetky rozsahy merania vodivosti a všetky bežne používané procesné pripojenia.
  • Kompaktné zariadenia tvorené senzorom a prevodníkom sú optimálne pre potravinársky a nápojový priemysel.