Technológie merania a priemyselnej komunikácie

Technológie, ktoré zvyšujú presnosť merania, spoľahlivosť procesov a efektivitu správy prevádzkových zdrojov.

Iba vďaka neustálym inováciám môžeme udržať krok, a dokonca predbehnúť rýchlo sa meniace požiadavky na procesnú automatizáciu v súčasnom priemysle. Spoločnosť Endress+Hauser vyvíja technológie senzorov v spolupráci s výskumnými inštitútmi a na základe požiadaviek zákazníkov. Inovácia však nekončí pri samotnom senzore. Technológie pre priemyselnú komunikáciu a správu dát sú veľmi dôležité pre prípravu na digitálnu transformáciu.

Preskúmajte technológie stojace za našimi zariadeniami a riešeniami, ktoré zvyšujú presnosť merania, spoľahlivosť procesov a efektivitu správy prevádzkových zdrojov.

Technológia Heartbeat

Sledujte tep vášho merania.  

 
 

Proline - simply clever

Proline – simply clever

Proline poskytuje presné a spoľahlivé informácie o procese vďaka vynikajúcej kvalite merania.  

 
 

Proline Prowirl - meranie kvality pary_thmbMeranie kvality pary pomocou Proline Prowirl 200

Meranie kvality a množstva mokrej pary, sýtej pary a prehriatej pary. 

 
 

Levelflex FMP55 Multiparameter

Inovácia v meraní rozhrania

Levelflex FMP55 Multiparameter 

 
 

Keramická bunka Ceraphire

Keramická bunka Ceraphire

Senzorová technológia spoločnosti Endress+Hauser.  

 
 

Inovatívny teplotný senzor – iTHERM QuickSens

Inovatívny teplotný senzor – iTHERM QuickSens

Pre zariadenia s prísnymi požiadavkami na prístrojové vybavenie, ako napríklad v potravinárskom priemysle.  

 
 

Memosens - špičková technolígia senzorovMemosens – špičková technológia senzorov

Uľahčite si život a zaistite si bezpečnú prevádzku s digitálnou technológiou Memosens.  

 
 

Liquiline - špičková platforma prevodníka

Liquiline – špičková platforma prevodníka

Prevodníky, analyzátory a vzorkovače predstavujú istotu do budúcnosti pri návrhu zariadení a bezpečnej prevádzky.