Senzory chlóru a prevodníky

Produkty pre spoľahlivé meranie chlóru, celkového chlóru a oxidu chloričitého

Voľný chlór, oxid chloričitý alebo celkový chlór (vr. chloraminov) sa zvyčajne meria na účely monitorovania a riadenia dezinfekcie pitnej vody, recyklovanej vody alebo vody v bazénoch. Preto sa naše senzory používajú v úpravovniach vôd, chladiacich vežiach, zariadeniach na plnenie fliaš atď., kde zaručujú hladký priebeh úpravy vody v súlade so zákonnými limitmi. Kliknite na nasledujúce tlačidlá a zistite, ako naše senzory chlóru, oxidu chloričitého a celkového chlóru a príslušné prevodníky môžu vyriešiť požiadavky vašej aplikácie.

Senzory chlóru a prevodníky

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Ako vyberať senzory chlóru

Naše senzory chlóru a prevodníky sa používajú pri úprave a čistení vody a v rozvodných sieťach v mnohých odvetviach, ako napríklad v energetickom alebo potravinárskom a nápojovom priemysle. Výber senzorov závisí na danej aplikácii: senzory voľného chlóru sa používajú predovšetkým pre pitnú a bazénovú vodu, zatiaľ čo senzory oxidu chloričitého sa často inštalujú v aplikáciách pre pitné vody, vody pre potravinárske prevádzky a procesné vody. Senzory celkového obsahu chlóru sa bežne používajú v čistiarňach odpadových vôd pre meranie stavu dezinfekcia vody na odtoku.

Meranie chlóru, celkového chlóru a oxidu chloričitého

Senzory pre meranie oxidu chloričitého sú vybavené kovovou katódou, ktorá je od média oddelená tenkou membránou. Oxid chloričitý prechádza difúziou z média touto membránou a redukuje sa na zlatej katóde. Obvod je doplnený do uzavretého okruhu striebornou anódou a elektrolytom. Redukcia elektrónov na katóde je úmerná koncentrácii oxidu chloričitého v médiu. Tento proces funguje v širokom rozsahu hodnôt pH a teploty.

Princíp ampérometrického merania chlóru

 

 

©Endress+Hauser

 

 

Meranie voľného dostupného chlóru je trochu odlišné. Tu kyselina chlórna difúzne prechádza membránou a vyvoláva reakciu. Existencia kyseliny chlórnej v médiu závisí na hodnote pH. Táto závislosť je kompenzovaná meraním hodnoty pH v prietokovej armatúre a príslušným vyvážením týchto hodnôt v prevodníku. Pre meranie celkového chlóru zohrávajú svoju úlohu v komplexnom reťazci reakcií kyselina chlórna, a navyše chloraminy.

 

Výhody

  • U nás získate kompletný rad prístrojov pre analýzu dezinfektantov vo vode: senzory voľného chlóru, celkového chlóru a oxidu chloričitého so zodpovedajúcimi prevodníkmi a príslušenstvom.
  • Naše senzory chlóru a prevodníky spĺňajú všetky požiadavky od základných funkcií až po viackanálové a multiparametrové merania.
  • Naše sondy pre meranie chlóru zaručujú plnú flexibilitu z hľadiska inštalácie do kanálov a nádrží a tiež pre montáž do prietokových armatúr.
  • Prezrite si naše predinštalované panely na meranie chlóru. Dodávajú sa s kompletným vybavením, tj. so senzorom, prevodníkom, armatúrou, poistným ventilom, vzorkovacou armatúrou atď., a ponúkajú úplnú a kompaktnú jednotku na meranie chlóru.