Povrchové teplomery

Povrchové teplomery pre rôzne aplikácie

Meranie povrchovej teploty môže byť požadované v priemyselných procesoch, kde je potrebné sledovať horúce povrchy reaktorov alebo potrubia, ale montáž do ich vnútra nie je možná. Teploty prevádzkových tokov je potrebné kontrolovať a regulovať, niekedy aj bez priameho kontaktu medzi prevádzkovým médiom a samotným teplotným senzorom, aby nedochádzalo k narušovaniu toku.

Povrchové teplomery

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Popis sortimentu

Teplomery SkinPoint sú podľa danej aplikácie inštalované tak, aby detekčný bod (umiestnený na špičke prístroja) bol v trvalom kontakte s povrchom prostredníctvom zvarenia, skrutkovania alebo svorkovania a v prípade potreby je chránený špeciálnymi štítmi.

Povrchový teplomer TST602

©Endress+Hauser

 

V procesnej automatizáciu sa ako štandardné osvedčili dva princípy merania teploty

RTD – odporové teplotné senzory: princíp merania

Odporové teplotné senzory menia elektrický odpor so zmenou teploty. Sú vhodné pre meranie teplôt od -200 ° C do pribl. 600 ° C a vyznačujú sa vysokou presnosťou merania a dlhodobou stabilitou. Najčastejšie používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser štandardne spĺňajú triedu presnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princíp merania

Termočlánok je komponent vyrobený z dvoch rôznych kovov spojených na jednom konci. Ak sú spojené a voľné konce vystavené rôznym teplotám, je na otvorenom konci pôsobením Seebeckova javu vyvolaný elektrický potenciál (termoelektrická sila). Pomocou tzv. termočlánkových referenčných tabuliek (pozri IEC 60584) možno vypočítať teplotu na spojení (bod merania).

Termočlánky sú vhodné pre meranie teploty v rozsahu od O ° C do +1800 ° C. Vyznačujú sa krátkou dobou odozvy a vysokou odolnosťou proti vibráciám.

Výhody

  • Vhodný pre vysoké procesné tlaky (žiadny priamy kontakt s procesom)
  • Oblasť použitia v ťažkých priemyselných procesoch