Hydrostatické snímače hladiny

Priebežné meranie hladiny v aplikáciách s kvapalinami pomocou tlakových senzorov

Či sa jedná o vodu, alebo akúkoľvek inú kvapalinu, hydrostatické snímače hladiny dokážu merať v rôznorodých aplikáciách v rôznych odvetviach, ako napríklad v potravinárstve či vodohospodárstve alebo úprave odpadových vôd. Prevodníky tlaku Deltapilot a Waterpilot pre hydrostatické meranie hladiny ponúkajú vhodné riešenie pre meranie v nádržiach alebo vrtoch, či už v ponorných inštaláciách, alebo inštalované mimo nádobu s meranou kvapalinou. Kliknite na nasledujúce tlačidlá a pozrite si široký sortiment prístrojov pre hydrostatické meranie hladiny.

Hydrostatické meranie výšky hladiny

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Senzor Contite je špeciálne vyvinutý pre hydrostatické meranie hladiny. Vzhľadom na zabezpečenie ochrany senzora a elektroniky meracieho článku predstavuje senzor Contite presvedčivé riešenie pre aplikácie s intenzívnym výskytom vlhkosti a kondenzátu. Merací prvok je hermeticky uzavretý medzi procesnou membránou a kompenzačnou membránou. Zariadenie na hydrostatické meranie hladiny sú voliteľne k dispozícii aj s kapacitnými, bezolejovým keramickými meracími článkami, ktoré sa zvyčajne používajú v prostrediach procesného priemyslu a eko-priemysle.

Hydrostatické meranie výšky hladiny: Princíp merania

Článok Contite: Merací článok je dokonale chránený medzi membránou izolujúcou od procesu a zadnou oddeľujúcou membránou. Rovnako nie je nijako ovplyvňovaný kondenzáciou ani agresívnymi plynmi.

Keramický článok: Keramický senzor predstavuje suchý senzor, tzn. že procesný tlak pôsobí priamo na robustnú keramickú membránu izolujúci od procesu a prehýba ju. Na elektródach keramického substrátu a membráne izolujúcej od procesu sa meria zmena kapacity závislá na tlaku.

Výhody

  • Maximálna bezpečnosť prevádzky vďaka jedinečnému meraciemu článku Contite utesnenému proti vnikaniu kondenzátu
  • Článok Contite ponúka veľmi dobrú reprodukovateľnosť a dlhodobú stabilitu merania, dokonca aj pri výskyte teplotných šokov
  • Keramický článok vykazuje extrémne dobrú chemickú kompatibilitu a vysokú mechanickú stabilitu vďaka použitiu keramického materiálu s ultra vysokou čistotou 99,9%
  • Robustná keramická membrána s integrovanou detekciou porušenia membrány – vhodná taktiež pre aplikácie s vákuom

Hydrostatické hladinomery Endress+Hauser

Hydrostatické hladinomery merajú hydrostatický tlak, ktorý vyvolá váha stĺpca kvapaliny. Pri konštantnej hustote meraného média je hydrostatický tlak funkciou výšky hladiny. Hydrostatické snímače hladiny Deltapilot a Waterpilot sú tlakové snímače určené na meranie výšky hladiny. Sú vyrábané v prevedení so „suchou“ keramickou meracou bunkou. Deltapilot a Waterpilot je v prevedení s „vodotesnou“, dlhodobo stabilnou meracou bunkou, kde kondenzácia atmosféry v hlavici prevodníka, resp. meracej bunky je zamedzená pomocou GORE – TEX filtra a prechodkami káblov zaliatych v skle. Snímače tlaku Deltapilot a Waterpilot sú optimalizované na meranie hladiny kvapaliny, pasty alebo kalu. Meranie je nezávislé na tvorbe peny a zmenách vlastnosti média – okrem hustoty.

Hydrostatický snímač hladiny Deltapilot S FMB70

Hydrostatický snímač hladiny Deltatpilot S Snímač hladiny Deltapilot S je špeciálny prevodník tlaku určený na meranie výšky hladiny. Je vyrobený v prevedení so „suchou“ keramickou meracou bunkou. Deltapilot S je v prevedení s „vodotesnou“, dlhodobo stabilnou meracou bunkou, kde kondenzácia atmosféry v hlavici prevodníka, resp. meracej bunky je zamedzená pomocou špeciálneho GORE – TEX filtra a vývodkami káblov zaliatych v skle, kde snímacia časť – meracia bunka je dokonale vodotesná, preto aj jeho názov CONTITE (Condensation-free Watertight Measuring Cell). Hydrostatické snímače hladiny Deltapilot S sú preto ideálnym riešením pre potravinárske aplikácie a pre farmaceutiku. Hydrostatický snímač hladiny Deltatpilot S

Samodiagnostika, monitorovanie procesných údajov, integrovaná prepäťová ochrana a dvojité zapúzdrenie senzora pre zvýšenie bezpečnosti sú garanciou spoľahlivého merania aj v najnáročnejších podmienkach. Obsluha je podobná ako u všetkých ostatných prístrojoch na meranie výšky hladiny od Endress+Hauser.

Nastaviteľné užívateľské parametre pomocou menu skracujú uvedenie do prevádzky a zabezpečujú trvalé a bezporuchové meranie. Integrovaný DATmodul s archívom meraných hodnôt tlaku (hladiny), teploty, hodnôt potrebných pre diagnostiku a zálohou konfigurácie prevodníka, vyhodnocovanie trendov, stráženie preddefinovaných limitných stavov pre tlak a teplotu. Deltapilot S poskytuje výstup 4-20 mA HART alebo PROFIBUS PA, resp. Foundation Fieldbus.

Predošlé verzie hydrostatických snímačov Radu Waterpilot FMX

Nižšie uvádzame aj predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach:

Hydrostatický hladinomer Waterpilot FMX167
Waterpilot FMX167 Waterpilot FMX 167 je snímač hydrostatického tlaku a slúži pre meranie hladiny čistej, pitnej a odpadovej vody. S deviatimi pevne nastavenými meracími rozsahmi od 0,1 bar do 20 bar pokrýva Waterpilot FMX 167 všetky štandardné použitia v oblasti čistej a odpadovej vody. Svojim malým vonkajším priemerom 22 mm nepredstavuje ani nasadenie v ochranných rúrach s malým priemerom žiadny problém. Opcionálne je možné okrem merania hladiny súčasné meranie teploty. Výhody hladinomera: • Trvale hermeticky tesná hladinová sonda • Vysoká mechanická odolnosť’ pri preťažení ako aj proti agresívnym médiám • Vysoko presná a dlhodobo stabilná keramická bunka • Klimatická odolnosť’ kompletne zaliatej elektroniky a 2-filtrového systému vyrovnania tlaku • Elektronika s výstupným signálom 4…20 mA a integrovanou prepät’ovou ochranou • Súčasné hydrostatické meranie hladiny a teploty pomocou opcionálne integrovaného teplotného snímača Pt 100 • Schválenia pre pitnú vodu: KTW, ACS a NSF (pripravuje sa) • Certifikované podBa ATEX II 2 G/EEx ia, FM a CSA • Robustná svorkovnicová krabica (IP 66/IP 67) s filtrom GORE-TEX® pre vyrovnanie tlaku •

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

 

Dokument Veľkosť
Hydrostaticky tlakomer Deltapilot S DB50 DB51 DB52 DB53 DB 50 51 52 53 3 MB
Hydrostaticky tlakomer Deltapilot S DB50L DB 50 L 2 MB
Hydrostaticky tlakomer Waterpilot FMX160 FMX 160 1 MB
Hydrostaticky tlakomer Waterpilot FMX165 FMX 165 191 KB
Hydrostaticky tlakomer Waterpilot FMX167 FMX 167 (SK) 940 KB
Hydrostaticky tlakomer Waterpilot FMX167 FMX 167 858 KB