Podujatia a akcie

  • 15.05.2019 Semináre a webináre Endress+Hauser

    Na seminároch vám odborníci z Endress+Hauser predstavia najnovšie výrobky, služby a riešenia formou prednášky. Putovné predvádzacie akcie na druhej strane kombinujú štýl seminárov a výstav a prinášajú portfólio výrobkov Endress+Hauser do vašej blízkosti.

  • 15.05.2019 Výstavy a veľtrhy Endress+Hauser

    Na veľtrhoch prináša spoločnosť Endress+Hauser výrobky, riešenia a služby do blízkosti zákazníkov a predstavuje funkčné exponáty s predvedením typických inštalácií tak, ako ich nájdete vo svojom odvetví.

  • 15.05.2019 Školenia a semináre Endress+Hauser

    Spoločnosť Endress+Hauser organizuje rôzne odborné školenia o aktuálnych trendoch a technológiách.