Semináre a webináre Endress+Hauser

Na seminároch vám odborníci z Endress+Hauser predstavia najnovšie výrobky, služby a riešenia formou prednášky. Putovné predvádzacie akcie na druhej strane kombinujú štýl seminárov a výstav a prinášajú portfólio výrobkov Endress+Hauser do vašej blízkosti.

Zoznam aktuálnych seminárov, roadshow a webinárov organizovaných spoločnosťou Endress+Hauser sú zverejnené na stránke Endress+Hauser Seminars.