PROSONIC FLOW B 200 – prietokomer bioplynu

Ultrazvukový prietokomer Prosonic Flow B200 bol vyvinutý na presné a kontinuálne meranie prietoku bioplynu aj pri značne premenlivých prevádzkových podmienkach.

Nová generácia prietokomerov Prosonic Flow B200 je založená na jednotnom technologickom koncepte. Pre užívateľa to znamená úsporu času a nákladov, ako aj maximálnu spoľahlivosť.

Prosonic_Flow_B_200 - prietokomer bioplynu©Endress+Hauser

Výhody prietokomera:

vysoká presnosť a rozsah merania, žiadna tlaková strata, bezúdržbová technológia, krátke nábehové trasy, nezávislosť na zložení plynu a vlhkosti. Vďaka integrovanému teplomeru a vysoko presnému meraniu rýchlosti zvuku Prosonic Flow B200 dokáže merať súčasne s objemovým prietokom aj množstvo metánu (CH4) bez akýchkoľvek ďalších prístrojov. Táto jedinečná funkcia umožňuje neustále meranie prietoku bioplynu a jeho kvality. Prosonic Flow B200 dopočítava aj charakteristické hodnoty potrebné na riadenie procesu: korigovaný objem, teplo, Wobbeho index.

Okrem efektívneho riadenia procesov a vyvažovania energie, technológia Heartbeat zabezpečuje neustále dodržiavanie a bezpečnosť procesov.

 

Dokument Veľkosť
Prietokomer Prosonic Flow B 200 brožúra 327 KB
Prietokomer Prosonic Flow B200 – katalógový list 1 MB