SHELL sa rozhodol pre ENDRESS+HAUSER

Shell sa rozhodol pre Endress+Hauser ako dodávateľa meracej techniky, poľnej inštrumentácie a súvisiacich služieb.

Endress+Hauser (Reinach, Švajčiarsko) sa stal globálnym dodávateľom procesných meracích zariadení, inžinieringu a súvisiacich služieb pre globálnu energetickú spoločnosť Shell. Obe spoločnosti podpísali rámcovú zmluvu so začiatočnou platnosťou päť rokov. Predpokladaný objem kontraktu je 650 miliónov USD.

Spoločnosť Shell si zvolila Endress+Hauser ako globálneho dodávateľa meracej techniky a technológií na meranie prietoku, hladiny, tlaku a teploty a prístrojov na analýzu kvapalín. Špecialista na procesné merania so sídlom vo Švajčiarsku bude hlavným dodávateľom týchto typov zariadení. Spoločnosť Endress+Hauser bude spoločnosti Shell dodávať aj služby v automatizácii, ako je projektový manažment alebo inžiniering, a bude zabezpečovať údržbu a servisné služby v pobočkách spoločnosti Shell po celom svete.

Úzka obchodná spolupráca spoločností Endress+Hauser a Shell trvá už niekoľko rokov. Obe spoločnosti spolupracovali na množstve projektov, medzi ktoré patrí aj projekt Pearl GTL v Katare, najväčšia rafinéria na spracovania zemného plynu na svete.

„Sme radi, že máme túto príležitosť pokračovať v spolupráci so spoločnosťou Shell,“ hovorí Thomas Vogel, riaditeľ úseku medzinárodného obchodu v Endress+Hauser. „Tešíme sa na vytváranie nových produktov a riešení pre projekty a závody spoločnosti Shell. Sme si istí, že prekročíme očakávania a ciele stanovené v obchodnej rámcovej zmluve.“

Obchodná rámcová zmluva zastrešuje všetky obchodné a výrobné jednotky spoločnosti Shell od ťažby a spracovania ropy, zemného plynu, uhlia až po distribúciu vrátane logistiky a veľkokapacitných nádrží. Zmluva je uzatvorená na päť rokov s možnosťou predĺženia platnosti na ďalších päť rokov.

Shell

Spoločnosť Shell je jednou z najväčších olejárskych, plynárenských a petrochemických spoločností na svete. Má zastúpenie vo viac ako 100 krajinách sveta a zamestnáva okolo 100-tisíc pracovníkov. Špecializuje sa na vyhľadávanie a ťažbu ropy a zemného plynu, výrobu a distribúciu ropných produktov, ťažbu čierneho uhlia a výrobu a predaj chemikálií. Firma denne spracuje asi 600 miliónov ton ropy v 51 rafinériách nachádzajúcich sa na celom svete. Je vedúcou spoločnosťou v oblasti distribúcie mazív s aktivitami vo vyše 90 krajinách sveta. Dodáva kompletný sortiment olejov a mazív pre všetky sektory použitia. Patrí celosvetovo medzi najväčších predajcov pohonných látok, vlastní sieť viac ako 40 000 čerpacích staníc, na ktorých denne obslúžia 20 miliónov zákazníkov.

Dokument Veľkosť
Shell sa rozhodol pre Endress+Hauser – celý článok 184 KB