Úvod > Manažment nádrží

Manažment veľkoobjemových nádrží

Meranie a správa veľkokapacitných nádrží
 
Ponúkame Vám komplexné riešenia a služby pre Vašu správu veľkoobjemových nádrží Tank & Gauging a System & Gauging.

Endress + Hauser patrí medzi vedúce svetové spoločnosti vo výrobe zariadení a systémov na monitorovanie a riadenie skladovania a manipulácie s kvapalnými produktmi. Ponúka plný rozsah služieb od projektu až po dodávku a nepretržitý servis. Otvorený riadiaci systém SCADA umožňuje integráciu rôznych prístrojov do účinného systému, ktorý je navrhnutý úplne podľa požiadaviek zákazníka a spĺňa všetky parametre príslušných noriem a predpisov.
 

Sakura a FuelsManager

Endress + Hauser System & Gauging je komplexný ciachovateľný manažment nádrží od plniacich ventilov cez snímače až po inteligentný softvér. Inteligentný, používateľsky prívetivý softvér slúži na vizualizáciu obsahu nádrží, sledovanie stavov, vypracovanie správ a takisto na riadenie. Na meranie v nádržiach slúži veľká skupina špecializovaných zariadení a prístrojov. Cieľom merania je väčšinou poskytnúť používateľovi údaj o objeme alebo normalizovanom objeme hodnotného produktu v nádrži. Nejde teda vždy len o meranie hladiny.

 

PROSERVO - hladinomer PROSERVO NMS

Proservo NMS53x a Proservo NMSProservo NMS je vysokoprecízny hladinomer na presné meranie výšky hladiny, fázového rozhrania a hustoty. Proservo NMS poskytuje veľmi presné hodnoty o výške hladiny a rozhrania súčasne s hustotou kvapaliny a profilom hustoty. Využíva sa na vysoko precízne meranie a manažment veľkoobjemových nádrží v produktovodoch, v rafinériách a v petrochémii a je určený predovšetkým na meranie uhľovodíkových produktov,
Pri meraní výšky hladiny sa používa malé závažie v tvare plaváka, ktoré je presne polohované v kvapaline pomocou servomotora. Závažie je zavesené na meracom lanku navinutom na jemne drážkovanom bubne pod hlavicou prístroja.
Typový rad servohladinomerov Proservo: Proservo NMS5, Proservo NMS7 (hygienické prevedenie)
Niektoré vybrané modely: Proservo NMS 531, Proservo NMS 532, Proservo NMS 53X
Proservo NMS5 má schválenie SMU ako určené meradlo.

PROSERVO - hladinomer PROSERVO NMS - čítať ďalej
 

Meranie vo veľkoobjemových nádržiach

Systémy na meranie v nádržiach pracujú s nameranými a vypočítanými hodnotami, medzi ktoré patria:
Tank Gauging • výška hladiny (radary, servohladinomery, plavákové hladinomery)
• teplota; okamžitá a priemerná teplota (pre plynnú a kvapalnú fázu)
• rozhranie a výška rozhrania, napr. produkt/voda
• tlak výparov nad hladinou (meranie pretlaku)
• hustota a hmotnosť
• objem; hrubý, čistý a štandardizovaný objem

meranie-system-gauging
 

Systém nádržového parku

Systém nádržového parku je komplexná správa veľkoobjemových nádrží. Jedná sa o úrovne:
Tank & Gauging - meranie a sledovanie skladových zásob
vysokoprecízne radarové hladinomery, precízne servo hladinomery, viacbodové teplomery, prepočítavacie jednotyk
System & Gauging - meranie, sledovanie a riadenie skladových zásob
okrem merania sa osadí systém na sledovanie skladu, tzv. Inventory Monitoring System
Systém nádržového parku - čítať ďalej
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites