Návrh komunikačných sietí

S tým pravým partnerom sú projekty komunikačných sietí s inteligentnými zariadeniami jednoduchšie, než si myslíte!

Inteligentné zariadenia dnes poskytujú cenné informácie, ktoré pomáhajú zlepšiť prevádzku aj údržbu. Hlavnou výzvou pri ich používaní v novom alebo existujúcom závode je nájdenie odborných znalostí na zabezpečenie bezproblémovej implementácie. Iba vďaka zapojeniu kompetentného partnera hneď od začiatku si môžete byť istí hladkým priebehom projektu a bezproblémovým odovzdaním plne funkčného závodu. Zvýšená bezpečnosť, spoľahlivosť a dostupnosť potom nasledujú podľa návrhu.

Odborná asistencia po celú dobu životnosti komunikačnej siete

Ak si prajete zabezpečiť celkový výkon komunikačnej siete vášho závodu, ponúkame odborné služby v každej fáze životného cyklu siete. Pomáhame s výberom technológie, komponentov a zariadení, s návrhom komunikačnej siete podľa vašich pokynov, zariadenie integrujeme do DCS/PLC podľa vášho výberu, nakonfigurujeme a uvedieme do prevádzky. V prevádzkovej fáze pomáhame zaisťovať, aby vaša sieť bola odolná a plnila svoj účel. Naše tímy pracujú podľa najvyšších štandardov a poskytujú kompletnú dokumentáciu.

Výhody

  • Znížené náklady na projekt vyplývajúce zo zavedenia technológie priemyselnej zbernice a inteligentných zariadení a inštalácie skúsenými odborníkmi v oblasti projektov priemyselných zberníc
  • Rýchla integrácia zariadenie do systému DCS alebo PLC podľa vášho výberu a bez rizika
  • Hodnotné informácie poskytované inteligentnými zariadeniami na optimalizáciu výkonu a zníženie nákladov na údržbu
  • Najnovšia koncepcia pre inteligentnú správu zariadení (Plant Asset Management) a iné aplikácie MES / ERP uvažované vo fáze návrhu
  • Riadny prenos znalostí v rámci celého projektu prostredníctvom prispôsobených školení, ktoré spájajú teóriu s praxou
Dokument Veľkosť
Návrh komunikačných sietí – Field Network Engineering 2 MB