Správa prevádzkových zdrojov

Znížte investičné a prevádzkové výdavky optimalizáciou vašich podnikových procesov!

Má vaša prevádzka problém s pokrytím výroby? Viete rýchlo reagovať na poruchy a zlyhanie zariadení? To sú dve typické ukážky prevádzkových situácií, kde včasné riešenie správy prevádzkových zdrojov a služieb prináša významné vylepšenia pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov. Kombinujeme naše bohaté znalosti procesnej inštrumentácie s našimi dlhoročnými aplikačnými skúsenosťami: každé prevádzkové zariadenie musí byť nakonfigurované, pravidelne kalibrované, servisované a tieto informácie musia byť ľahko dostupné po celý jeho životný cyklus.

Rozumieme prevádzkovým zariadením – a vieme, ako ich spravovať

Ponúkame podporu pri optimalizácii vašich inštalovaných prístrojov, či už vo fáze uvádzania do prevádzky, či v priebehu prevádzkovej fázy. Poskytujeme cenné informácie o prevádzkových zdrojoch v priebehu celého životného cyklu: od technológií a riešení až po prístup a správu informácií a ich začlenenie do vašich podnikových procesov a IT infraštruktúry, a od servisných zmlúv až po pokrytie všetkých požiadaviek na uvedenie do prevádzky, kalibráciu a údržbu. Zároveň vás podporíme vo fáze plánovania a realizácie.

Výhody

  • Jednoduchá integrácia a maximálna dostupnosť informácií o prevádzkových zdrojoch prostredníctvom on-line prístupu k centralizovaným nástrojom podniku pre správu dokumentácie a informácií, napríklad SAP, Ultimo.
  • Jednoduchá výmena zariadenia s rýchlou konfiguráciou a uvedením do prevádzky.
  • Efektívnejší proces auditu pomocou kalibračného plánovania a automatizovaného procesu certifikácie.
  • Lepší výkon prevádzky s využitím diagnostických možností zariadenia pre optimalizáciu údržbových aktivít.