Správa skladových zásob

Znížte náklady na skladové zásoby a zvýšte produktivitu úplným zviditeľnením zásob 24 hodín denne / 7 dní v týždni.

Svet obchodu je na prahu štvrtej priemyselnej revolúcie. Prepojenie reálneho a virtuálneho sveta umožní lepšie monitorovanie a zrýchli rozhodovacie procesy. Vďaka tomu je možné riadiť a optimalizovať spoločnosti a celé siete s pridanou hodnotou takmer v reálnom čase. Môžeme vám pomôcť s integráciou vášho dodávateľského reťazca. Okrem všetkých príslušných meracích a systémových technológií ponúkame tiež zodpovedajúci softvér pre monitorovanie a optimalizáciu vašich skladových zásob a vášho dodávateľského reťazca.

Od merania skladových zásob až k podnikovému informačnému systému (ERP)

Od jednoduchého sledovania nádrží a zásobníkov až po vysoko presné fakturačné meranie veľkoobjemových nádrží na vašich tankoviskách alebo termináloch. Ako jeden z vedúcich partnerov pre procesnú automatizáciu ponúkame okrem príslušných meracích technológií tiež zodpovedajúce rozšíriteľné softvérové ​​balíky pre sledovanie vašich skladových zásob. S našim riadením skladových zásob vás podporíme pri optimalizácii vášho dodávateľského reťazca pomocou jednotlivých softvérových riešení pre riadenie vašich skladových zásob.

Výhody

  • Zvýšte spokojnosť zákazníkov zlepšením dodávok a zamedzením vyčerpania skladových zásob výrobku alebo núdzových dodávok
  • Reagujte rýchlo a efektívne na nestálosti dodávateľského reťazca vďaka optimalizácii dodávateľského a hodnotového reťazca spoločnosti.
  • Znížte náklady na riadenie skladových zásob integráciou dát do vašich systémov, čo podporí rýchlu a efektívnu výmenu dát s partnermi a medzi jednotlivými systémami
  • Zvýšte produktivitu vyššou presnosťou pri monitorovaní vašich skladových zásob a lepšími možnosťami plánovania
Dokument Veľkosť
Správa skladových zásob – Inventory Management Solutions 6 MB
Riešenia dodávateľského reťazca – Supply Chain Solutions 4 MB

Manažment veľkoobjemových nádrží

Meranie a správa veľkokapacitných nádrží

Ponúkame vám komplexné riešenia a služby pre vašu správu veľkoobjemových nádrží Tank & Gauging a System & Gauging.

Endress+Hauser patrí medzi vedúce svetové spoločnosti vo výrobe zariadení a systémov na monitorovanie a riadenie skladovania a manipulácie s kvapalnými produktmi. Ponúka plný rozsah služieb od projektu až po dodávku a nepretržitý servis. Otvorený riadiaci systém SCADA umožňuje integráciu rôznych prístrojov do účinného systému, ktorý je navrhnutý úplne podľa požiadaviek zákazníka a spĺňa všetky parametre príslušných noriem a predpisov.

SAKURA a FUELSMANAGER

Endress+Hauser System & Gauging je komplexný ciachovateľný manažment nádrží od plniacich ventilov cez snímače až po inteligentný softvér. Inteligentný, používateľsky prívetivý softvér slúži na vizualizáciu obsahu nádrží, sledovanie stavov, vypracovanie správ a takisto na riadenie. Na meranie v nádržiach slúži veľká skupina špecializovaných zariadení a prístrojov. Cieľom merania je väčšinou poskytnúť používateľovi údaj o objeme alebo normalizovanom objeme hodnotného produktu v nádrži. Nejde teda vždy len o meranie hladiny.

PROSERVO – hladinomer PROSERVO NMS

Proservo NMS je vysokoprecízny hladinomer na presné meranie výšky hladiny, fázového rozhrania a hustoty. Proservo NMS poskytuje veľmi presné hodnoty o výške hladiny a rozhrania súčasne s hustotou kvapaliny a profilom hustoty. Využíva sa na vysoko precízne meranie a manažment veľkoobjemových nádrží v produktovodoch, v rafinériách a v petrochémii a je určený predovšetkým na meranie uhľovodíkových produktov.
Pri meraní výšky hladiny sa používa malé závažie v tvare plaváka, ktoré je presne polohované v kvapaline pomocou servomotora. Závažie je zavesené na meracom lanku navinutom na jemne drážkovanom bubne pod hlavicou prístroja.
Typový rad servohladinomerov Proservo: Proservo NMS5, Proservo NMS7, Proservo NMS8 (hygienické prevedenie)

 

Meranie vo veľkoobjemových nádržiach

Systémy na meranie v nádržiach pracujú s nameranými a vypočítanými hodnotami, medzi ktoré patria:
• výška hladiny (radary, servohladinomery, plavákové hladinomery)
• teplota; okamžitá a priemerná teplota (pre plynnú a kvapalnú fázu)
• rozhranie a výška rozhrania, napr. produkt/voda
• tlak výparov nad hladinou (meranie pretlaku)
• hustota a hmotnosť
• objem; hrubý, čistý a štandardizovaný objem

Systém nádržového parku

Systém nádržového parku je komplexná správa veľkoobjemových nádrží. Jedná sa o úrovne:
Tank & Gauging – meranie a sledovanie skladových zásob
vysokoprecízne radarové hladinomery, precízne servo hladinomery, viacbodové teplomery, prepočítavacie jednotky
System & Gauging – meranie, sledovanie a riadenie skladových zásob
okrem merania sa osadí systém na sledovanie skladu, tzv. Inventory Monitoring System