Meranie prietoku

Spoľahlivé riešenia pre vaše procesy nakládky a vykládky, dopĺňanie zásobníkov a dávkovanie

Či sa jedná o fakturačné tankovanie na lode alebo proces čerpania v ropnom priemysle, alebo plnenie a dávkovanie v potravinárskom či farmaceutickom priemysle, splníme vaše požiadavky s najvyššou presnosťou. Môžete sa spoľahnúť na dodávku nášho riešenia správy kvapalín na kľúč, ktoré vám umožní dosiahnuť vyššiu efektivitu nákladov.

Splníme vaše požiadavky

Endress+Hauser ako svetový dodávateľ riešení automatizácie procesov s vlastným know-how a dostatkom požadovaných vedomostí a skúseností je pripravení čeliť výzvam, s ktorými sa stretávate ako v procesoch nakládky a vykládky, tak aj v procesoch čerpania a dávkovania.

Výhody

  • API (American Petroleum Institute) alebo MID (Measuring Instrument Directive) sú normy, ktoré naše meracie funkčné celky pre obchodné meranie spĺňajú.
  • Zvýšená presnosť a dodávka správnej hmotnosti poskytovaná našimi vysoko kvalitnými prístrojmi
  • Hladký priebeh projektu vďaka našim skúsenostiam a úzkej spolupráci s kalibračnými úradmi
  • Nezrovnalosti sú ihneď zistené on-line meraním hustoty v reálnom čase
  • Jediné kontaktné miesto v rámci projektu zabezpečuje skrátenie doby odozvy
Dokument Veľkosť
Highest accuracy on time and on budget – custody transfer flow metering systems 3 MB