Úvod > Technická pomoc

Technická pomoc

Technická pomoc

Technická pomoc
Technická pomoc, alebo tzv. technický support je súčasť komplexného poradenstva pre Vašu procesnú automatizáciu. Sústredíme sa najmä na oblasti; procesná automatizácia, meranie, regulácia, telekomunikačné riešenia.

Porcesná automatizácia
Pomôžeme Vám správne navrhnúť poľnú inštrumentáciu zaviesť prvky procesnej automatizácie - zefektívniť Vašu technológiu a znížiť ich prevádzkové náklady.

Meranie
Správne navrhnutá poľná inštrumentácia Vám zabezpečí spoľahlivé a relevantné meranie, čiže správne výsledky, na základe čoho je možné optimalizovať výrobu, výrobné a prevádzkové náklady. Navrhneme Vám technicky optimálne a cenovo výhodné riešenie, čiže poradíme Vám navrhnúť správne meranie:
- meranie hladiny; meranie hladiny kvapalín, alebo sypkých materiálov...
- meranie tlaku; meranie absolútneho tlaku, pretlaku, tlakovej diferencie...
- meranie prietoku; návrh princípu, výpočet ideálnej svetlosti prietokomera, tzv. Sizing...
- meranie teploty; návrh prevedenia, výber vhodnej izolačnej vložky a prevodníka...
- analytické meranie; pH, Redox, vodivosť, zákal, kyslík, čpavok, fosfát, fosfor, dusičnan, dusík...
Celú paletu našich výrobkov nájdete v sekcii Produkty

 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites