Technická pomoc

Technická pomoc, alebo tzv. technický support je súčasť komplexného poradenstva pre Vašu procesnú automatizáciu.

Technická pomoc pre oblasť meranie a regulácia

Správne navrhnutá poľná inštrumentácia Vám zabezpečí spoľahlivé a relevantné meranie, čiže správne výsledky, na základe čoho je možné optimalizovať výrobu, výrobné a prevádzkové náklady. Navrhneme Vám technicky optimálne a cenovo výhodné riešenie, čiže poradíme Vám navrhnúť správne meranie pre:

  • meranie hladiny; meranie hladiny kvapalín, alebo sypkých materiálov…
  • meranie tlaku; meranie absolútneho tlaku, pretlaku, tlakovej diferencie…
  • meranie prietoku; návrh princípu, výpočet ideálnej svetlosti prietokomera, tzv. Sizing…
  • meranie teploty; návrh prevedenia, výber vhodnej izolačnej vložky a prevodníka…
  • analytické meranie; pH, Redox, vodivosť, zákal, kyslík, čpavok, fosfát, fosfor, dusičnan, dusík…

Využite tiež naše on-line technické pomôcky: