Záručný a pozáručný servis

Diagnostika a opravy zariadení si vyžadujú promptné jednanie a rýchle odstránenie poruchy prístrojov

Vieme, že meracie zariadenia majú významnú úlohu v rámci vašich procesov – a v rámci našich servisných služieb využívame desiatky rokov odborných skúseností z rôznych aplikácií. Náš tím špecializovaných a skúsených servisných technikov poskytuje služby spoľahlivej diagnostiky a opráv vašich priemyselných meracích prístrojov. Vďaka kombinácii aplikačného know-how, špecializovaných nástrojov a presných postupov sme schopní poskytovať kvalitné, rýchle a presné služby. Ušetríte náklady a zdroje a minimalizujete objem možných odstávok prevádzky vašej meracej techniky.

Služby záručného a pozáručného servisu

Sme pripravení vám poskytnúť servis a cielenú podporu v kritických situáciách – od hĺbkovej analýzy, cez doplnkovú kalibráciu až po testovacie služby. Našim cieľom je zabezpečiť pre vás celkovú podporu a udržať podnik v chode sedem dní v týždni a 24 hodín denne. Samozrejme zabezpečujeme aj poskytovanie pravidelných servisných prehliadok.

Kontaktujte nás

V rámci našej servisnej podpory vám poskytujeme:

  • Stanovenie príčiny poruchy priamo vo vašej miestnej prevádzke
  • Vyhotovenie protokolov o oprave s podrobnými údajmi o chybách a nápravných akciách
  • Obnovenie prevádzky a doplnková kalibrácia následne po poskytnutí služieb opráv zariadení
  • Bezpečné a zabezpečené spätné odovzdanie inštrumentácie (majte prosím na vedomie a postupujte v súlade s podmienkami pre spätné odovzdávanie materiálov – viď nižšie)
  • Definované dojazdové časy sú tiež možné na základe rozsahu služieb uvedených vo vašej servisnej zmluve a tiež vzhľadom na naliehavosť prípadu

Na základe individuálnych celoročných servisných zmlúv Vás zbavíme problémov s údržbou prístrojov a pomôžeme vám udržať vaše prístrojové vybavenie plne funkčné, kvalitné a spoľahlivé.

Postup pri oprave a kalibácii prístrojov

Vzhľadom k platným právnym predpisom a z dôvodu zaistenia bezpečnosti našich zamestnancov a našej prevádzky, v prípade zasielania prístrojov na opravu a kalibráciu je nutné poslať riadne vyplnené a Vami podpísané „Prehlásenie o dekontaminácii“ – viď nižšie formulár na stiahnutie. Vaša žiadosť bude spracovaná len po zaslaní prehlásenia. Za použité zariadenie sa rozumie každé zariadenie, ktoré sa nepovažuje za nové a nepoužité. Pred vrátením použitého zariadenia sa zariadenie musí dôkladne dekontaminovať a vyčistiť. Pred odosielaním zariadenia do opravy sa presvedčte, že vyplnené „Prehlásenie o dekontaminácii“ je priložené k sprievodnej dokumentácii a je umiestnené na vonkajšej strane balenia.

Vopred ďakujeme za aktívnu spoluprácu pri ochrane zdravia našich zamestnancov a minimalizácii škodlivých vplyvov na životné prostredie.

Formuláre na stiahnutie

Dokument Veľkosť
Prehlásenie o dekontaminácii 284 KB
Prehlásenie o dekontaminácii 129 KB