Servisné zmluvy

Maximalizujte využiteľnosť svojich meracích zariadení pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov

Aby sme optimalizovali údržbu vašej meracej inštrumentácie, kombinujeme vaše procesné kompetencie sa znalosťami našich odborníkov na údržbu v oblasti meracích prístrojov. Základným cieľom je dosiahnutie súladu s požiadavkami na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia. Zameriavame sa na spoľahlivosť a priebežné zlepšovanie, a v tomto zmysle poskytujeme profesionálne služby údržby, a pomáhame vám implementovať efektívne postupy údržby tak, aby boli prínosné z dlhodobého hľadiska.

Optimalizácia údržby pomocou servisnej zmluvy

Budeme s vami spolupracovať na zavedení priebežnej optimalizácie údržby, ktorá vám pomôže k úsporám zdrojov a k dosiahnutiu efektívnej údržby vašej inštrumentácie. Naši profesionáli vám poskytnú podporu a poradenstvo v oblasti stratégií proaktívnej údržby.

Kontaktujte nás

Benefity servisnej zmluvy:

    • Údržba a priebežné zlepšovanie výkonnosti a spoľahlivosti vašich prevádzkových prístrojov
    • Zníženie vašich prevádzkových nákladov
    • Odporúčania k rýchlej výmene zariadenia a k optimalizovaným skladovým zásobám náhradných dielov
    • Zdieľanie rizika prostredníctvom riadených servisných zmlúv s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (KPI)
    • Riadenie zastarávania zariadenia a prechod na najnovšie technológie

Úrovne servisných zmlúv

Preventívna údržba

On-line prehliadky, komplexné testovanie funkčnosti a diagnostika.

Asistenčná údržba

On-line prehliadky, komplexné testovanie funkčnosti a diagnostika. Náklady za výjazdy technikov a náklady za prácu sú bezplatné.

Rozšírená záruka

Služby podľa Asistenčnej údržby + bezplatná výmena potrebných náhradných dielov na opravu.

Servis šitý na mieru

Jedná sa servisnú zmluvu na základe dohody, kde spoločne s Vami vypracujeme potrebné služby podľa Vašich potrieb.