Senzory - priemyselné senzory a meranie

Výroba senzorov

Dodávame v rámci komplexného riešenia senzory, snímače a prevodníky, meracie prístroje, systémy a služby pre priemyselné meranie hladiny, prietoku, tlaku, teploty, pre priemyselné analýzy kvapalín a pre zaznamenávanie údajov o meraní, taktiež systémové súčiastky a technické služby. Tieto výrobky sú používané zákazníkmi Endress+Hauser v chemickom a petrochemickom priemysle, farmaceutickom, potravinárskom, vodnom hospodárstve a úprave vôd, papierenskom priemysle, energetike a plynárenstve...

                                Hladinomery a snímače hladiny
Hladina
Tlakomery a snímače tlaku
Tlak
Prietokomery a snímače prietoku
Prietok
                               
Teplomery a snímače teploty
Teplota
Analyzátory
Analýza
Zapisovače a záznamníky dát
Zapisovače
                               
Komponenty; zdroje, displeje, indikátory
Komponenty
Služby v automatizácii Služby Riešenia Riešenia

Riadi ich procesy, aby dosiahli optimálne ekonomické a ekologické parametre, šetrili prírodné a energetické zdroje, taktiež chráni ľudí, životné prostredie a priemyselné zariadenia. Výrobky spoločnosti Endress+Hauser sú známe vďaka svojej vysokej spoľahlivosti a dostupnosti, vynikajúcej kvalite a použití najnovších technológií.
 

Senzory teploty - priemyselné senzory

Senzory teploty - teplota je najčastejšie meraná veličina v procesnej automatizácii. Najviac sa osvedčili elektrické, kontaktné senzory teploty, aj z toho 2 princípy, odporové senzory teploty a termočlánky. Ponúkame Vám celé portfólio teplomerov od jednoduchých kompaktných až po špeciálne prevedenie, ako sú vysoko precízne teplomery, senzory teploty s rýchlou odozvou, senzor teploty pre vesmírnu techniku, špeciálne senzory do petrochémie.
Senzory teploty - priemyselné senzory - čítať ďalej
 

Senzory tlaku - tlakomery

Senzory tlaku – máme pre Vás v ponuke širokú paletu senzorov tlaku na meranie tlaku a tlakovej diferencie, ako aj tlakové spínače na monitorovanie procesu. Pomôžeme Vám navrhnúť optimálne snímače tlaku a riešenie pre Vašu aplikáciu. Senzory tlaku sú vyhotovené v dvoch prevedeniach.
Senzory tlaku so suchou keramickou meracou bunkou, kde tlak pôsobí priamo na robustnú keramickú membránu. Na tlaku závislá kapacitná zmena sa meria na elektródach nosiča keramiky a keramiky. Merací rozsah senzora tlaku je určený hrúbkou keramickej membrány.
Tlakomer s kovovým senzorom využíva vychýlenie deliacej membrány pôsobením tlaku a prenesením tlaku plniacou kvapalinou na merací mostík. Na tlaku závislá zmena výstupného mostíkového napätia je ďalej spracovaná v elektronike snímača tlaku.
Senzory tlaku - tlakomery - čítať ďalej
 

Senzory v automatizácii

 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites