Spínače - priemyselné spínače

Spínače

Dodávame v rámci komplexného riešenia priemyselné spínače a meracie systémy pre priemyselné meranie hladiny, prietoku, tlaku, teploty, pre priemyselné analýzy kvapalín a pre zaznamenávanie údajov o meraní, taktiež systémové súčiastky a technické služby. Najčastejšie sú to spínače tlaku, ako napr. analógové tlakové spínače, spínače hladiny ako napr. plavákové hladinové spínače, spínače teploty ako napr. teplotné spínače, spínače prietoku ako napr. indukčné prietokové spínače alebo termické prietokové spínače.
Tieto výrobky sú používané zákazníkmi Endress+Hauser v chemickom a petrochemickom priemysle, farmaceutickom, potravinárskom, vodnom hospodárstve a úprave vôd, papierenskom priemysle, energetike a plynárenstve...

                                Hladinomery a snímače hladiny
Hladina
Tlakomery a snímače tlaku
Tlak
Prietokomery a snímače prietoku
Prietok
                               
Teplomery a snímače teploty
Teplota
Analyzátory
Analýza
Zapisovače a záznamníky dát
Zapisovače
                               
Komponenty; zdroje, displeje, indikátory
Komponenty
Služby v automatizácii Služby Riešenia Riešenia
 

Ttlakové spínače

Tlakové spínačer Cerabar T Tlakové spínače Cerabar T sú základným modelom prevodníka relatívneho alebo absolútneho tlaku s možnosťou spínacieho výstupu. Tlakové spínače sú Cerabar T odolné voči preťaženiu, svojou konštrukciou sú určené na aplikácie vo vodárenstve, vykurovaní, potravinárstve a strojárstve.
Tlakové spínače Cerabar T - základné technické parametre: • merací rozsah: 0 – 10 kPa (100mbar) až 0 – 40 MPa (400bar), • negatívny tlak do -100 kPa (vákuum), • chyba merania menšia ako 0,5 %, • dlhodobá stabilita lepšia ako 0,15 %/rok, • teplota mer. média -20 až +100/135°C, • procesné prichytenie: variabilné (závity, príruby ap.), • krytie IP68/NEMA6P, • výstup: 4 – 20 mA alebo spínací 1 x PNP.

Ttlakové spínače - čítať ďalej
 

Spínač tlaku Ceraphant T

Spínače tlaku Ceraphant T Spínač tlaku Ceraphant T sa dodáva s programovateľným meracím rozsahom. Preto Ceraphant T je inteligentný tlakový spínač, ktorý je určený na meranie relatívneho alebo absolútneho tlaku s možnosťou kontaktného výstupu. Má celonerezovú konštrukciu, unikátny a odolný dizajn spínača zabezpečuje vysokú odolnosť voči chemickej korózii a mechanickému opotrebúvaniu.
Čistenie tlakového spínača je veľmi jednoduché a účinné. Displej a ovládacie tlačidlá sa vyrábajú z nehorľavého materiálu, z polykarbonátu. Tlakové spínače Ceraphant T nájdu široké využitie v priemyselnej automatizácii: chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel.
Základné technické parametre: • merací rozsah 0 – 2,5 kPa (25mbar) až 0 – 40 MPa (400bar), • negatívny tlak do -100 kPa (-1 bar, vákuum), • chyba merania menšia ako 0,5 %, • dlhodobá stabilita lepšia ako 0,15 %/rok, • teplota meraného média -20 až +100/135 °C, • výstup 4 – 20 mA, spínací 1 x PNP alebo spínací 2 x PNP

Spínač tlaku Ceraphant T - čítať ďalej
 

Teplotný spínač

Teplotné spínače - v priemysle sa najviac osvedčili elektrické, kontaktné snímače teploty, aj z toho 2 princípy, odporové snímače teploty a termočlánky. Ponúkame Vám celé portfólio teplomerov od jednoduchých kompaktných až po špeciálne prevedenie, ako sú vysoko precízne teplomery, snímače teploty s rýchlou odozvou, senzor teploty pre vesmírnu techniku, špeciálne snímače do petrochémie.


Inteligentné teplotné spínače Kompaktné teplotné spínače

Spínač teploty SMART (HART)
Digitálny teplotný spínač (Profibus, Filedbus)


Analógový teplotný spínač
Jednoúčelový teplotný spínač
Viackanálový teplotný spínač

Spínacie prevodníky teploty na DIN lištu
Spínacie prevodníky teploty do poľa

Programovateľné prevodníky teploty
Prevodníky teploty s pevným rozsahom
Digitálne prevodníky teploty HART

Programovateľné prevodníky teploty
Prevodníky teploty s pevným rozsahom
Digitálne prevodníky teploty HART
Kompaktné teplomery
Modulárne teplomery

Odporové teplomery - bežné
Odporové teplomery - kompaktné
Odporové teplomery - EX (SNV)
Pt 100 snímače teploty
Teplomery Easytemp
Termočlánky - bežné
Termočlánky - EX (SNV)

Odporové teplomery - bežné
Odporové teplomery - hygienické
Odporové teplomery - EX (SNV)
Odporové teplomery - špeciálne
Termočlánky - bežné
Termočlánky - EX (SNV)

 


Teplotný spínač - čítať ďalej
 

Prietokový spínač

Spínače prietokuSpínače prietoku Spínače prietoku - na stráženie prietoku, na monitorovanie prietoku. Priemyselné spínače prietoku slúžia na bezpečné monitorovanie prietoku.

Typické aplikácie na použitie spínačov prietoku sú: monitorovanie chladiacej vody v sústave čerpadiel, turbín, kompresorov, a výmenníkov, detekcia úniku, monitorovanie mazacích systémov, monitorovanie filtrov a filtračných jednotiek.

Prietokový spínač - čítať ďalej
 

Vibračný hladinový spínač Liquiphant

Vibračné snímače hladiny Vibračné hladinové spínače využívajú pre detekciu hladiny vibračný princíp. Vibračný spínač v tvare vidličky, tzv. vibračná vidlička "vibruje" na rezonančnej frekvencii, ktorú vyvoláva vo vnútri zabudovaný piezo element. Pri zaliati vidličiek kvapalinou alebo sypkým materiálom sa táto rezonančná frekvencia, resp. amplitúda zmení. Táto zmena je vyhodnotená a transformovaná na príslušný prepínací signál. Endress+Hauser je celosvetovo najväčším výrobcom vibračných snímačov.

Vibračný hladinový spínač Liquiphant - čítať ďalej
 

Lopatkový spínač hladiny Soliswitch FTE30

Lopatkový spínač hladiny Soliswitch FTE30
Použitie:


sypké materiály a sypké hmoty, drevené štiepky, piliny, obilie, granule, jemný prach a podobne; zrnitosť materiálu do 50mm, merná hmotnosť min. 100g/l
Výhody snímača: pomer cena / kvalita
Merací rozsah: limitný spínač, ľubovoľné umiestnenie spínača
Prevádzková teplota: -20 ...60 °C
Prevádzkový tlak: -0,5..+0,8 bar
Prevedenie:
IP65 s EX cretifikátom prachovej nevýbušnosti
Lopatkový spínač hladiny Soliswitch FTE30 - čítať ďalej
 

Plavákový spínač FTS20

Plavákový spínač FTS20
Použitie: kvapaliny, bežné tekutiny
Výhody snímača: pomer cena / kvalita, výstup NAMUR
Merací rozsah: limitný spínač, ľubovoľné umiestnenie spínača
Prevádzková teplota: -20 ...70 °C
Prevádzkový tlak: do 3 bar
Prevedenie:
IP65 s EX certifikátom II 2G EEx ia II B T5
Plavákový spínač FTS20 - čítať ďalej
 

Spínače v automatizácii

 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites