Úvod > Snímače a prístroje > Snímače hladiny > Vedené mikrovlnné snímače

Radarové snímače hladiny Levelflex

Mikroimpulzný snímač hladiny Levelflex Princíp snímača hladiny Levelflex Vedené mikrovlnné snímače výšky hladiny Levelflex

Snímače hladiny Levelflex sú určené na meranie výšky hladiny kvapalín a sypkých materiálov. Princíp činnosti spočíva vo vysielaní vysokofrekvenčného elektromagnetického impulzu smerom k povrchu meraného média po lane, alebo po tyči. Od povrchu sa impulz čiastočne odrazí a vyhodnocuje uplynutý čas medzi vyslaním a prijatím impulzu. Táto doba je priamo úmerná vzdialenosti snímača od hladiny. Princíp sa nazýva "Time of Flight". (Endress+Hauser je celosvetovo najväčším výrobcom v oblasti ToF snímačov).

Radarové snímače hladiny Levelflex - čítať ďalej
 

Radarové snímače hladiny Levelflex FMP41C

Snímače hladiny Levelflex FMP41C Snímače výšky hladiny Levelflex FMP 41C

Snímače hladiny Levelflex FMP 41C sú určené na meranie výšky hladiny agresívnych kvapalín a na meranie hladiny v hygienických aplikáciach.
Hlavné oblasti nasadenia snímača hladiny Levelflex FMP 41C sú chemický priemysel, farmaceutika a biotechnologická výroba, potravinársky priemysel a výroba nápojov.

Radarové snímače hladiny Levelflex FMP41C - čítať ďalej
 

Radarové snímače hladiny Levelflex FMP40

Princíp snímača hladiny Levelflex Vedené mikrovlnné snímače výšky hladiny Levelflex FMP 40

Snímače hladiny Levelflex FMP 40 sú určené na meranie výšky hladiny kvapalín a sypkých materiálov.

Hlavné oblasti nasadenia pre Levelflex FMP 40 sú cementárne, vápenky, poľnonákupy, mlyny, výroba PVC a iných plastových granulátov, elektrárne (prachové uhlie a popolček), výroba stavebnín a podobne. Meranie výšky hladiny snímačom hladiny Levelflex FMP 40 je bezpečným a spoľahlivým riešením aj v prípade extrémnych procesných podmienok, ako sú silné výpary, vákuum alebo vysoká prašnosť, resp. veľký teplotný gradient meraného média vo vysokých silách.

Radarové snímače hladiny Levelflex FMP40 - čítať ďalej
 

Radarový hladinomer Levelflex FMP45

Radarový snímač hladiny Levelflex M FMP 45 s kompenzáciou pary/výparov

Snímač hladiny Levelflex M FMP 45 je spoľahlivým riešením na meranie hladiny v extrémnych podmienkach. Radarové meranie hladiny je v súčasnosti veľmi populárny princíp. Radarový snímač Levelflex M FMP45Hlavne vďaka tomu, že rýchlosť šírenia elektromagnetického vlnenia, ktorá sa využíva na určenie hladiny, je viacmenej konštantná. Pozor, neplatí to však pre polarizované plyny a výpary! Napr. pre čpavok a vodnú paru musíme počítať s tým, že dielektrická konštanta (DK) prostredia nad hladinou sa výrazne mení. Buďme konkrétnejší, DK vodnej pary sa mení z 1,005806 (100°C) na 3,086 (366°C). Rozdiel je viac ako 3-násobok, čiže +200%.

Čo to znamená? To, že konvenčné radarové snímače bez kompenzácie výparov nie sú schopné merať v takom prostredí, kde sa mení DK média nad hladinou. Konkrétnym príkladom je kotlová voda v energetike s teplotou nad 200°C a s tlakom nad 20 bar.

Radarový hladinomer Levelflex M FMP 45 je konštrukčne upravený TDR radar, ktorý využíva referenčný bod v hĺbke Lref na automatickú kompenzáciu zmeny dielektrickej konštanty (DK) nad hladinou. Na výpočet slúži patentovaný algoritmus, ktorý zabezpečuje spoľahlivé a precízne meranie výšky hladiny aj v prípade veľkej, alebo náhlej zmeny DK. Na túto kompenzáciu nie sú potrebné ďalšie kompenzačné členy, ako teplomery, alebo tlakomery!

Levelflex FMP45 bypassVýhody hladinomera Levelflex M FMP 45 oproti konvenčnému meraniu kotlovej vody (mechanické, plavákové, diferenčné tlakomery):
- neobsahuje pohyblivé časti
- meranie je nezávislé od zmeny hustoty meranej kvapaliny (oproti meraniu prevodníkom tlakovej diferencie)
- meranie je nezávislé od zmeny teplôt (oproti meraniu prevodníkom tlakovej diferencie, teplotná chyba na kapilárach)
- nevyžaduje dodatočné nastavenie nuly
- nevyžaduje údržbu

Hlavné oblasti nasadenia pre Levelflex M FMP 45 sú: energetika, elektrárne, teplárne, chemická výroba, papierenská výroba. Prevádzková teplota prístroje je do +400°C a prevádzkový tlak do 400 bar rel.

Súvisiace články:
Spoľahlivé meranie hladiny radarom
Meranie hladiny - hladinomery - ako merať hladinu?


Radarový hladinomer Levelflex FMP45 - čítať ďalej
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites